Version 6

Dato: 19-01-2021

Privatlivspolitik for BilkaToGo (GDPR)

Her kan du læse om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med din brug af BilkaToGo.

BilkaToGo er en digital service i Salling Group ligesom vores mange andre webshops, abonnementer, klubber, kundeprogrammer osv. (”Services”).

I det følgende anvendes begrebet digital adfærd, som bl.a. omfatter, hvad du klikker på, og hvornår, data om aktivering af tilbud og brug af funktioner på vores hjemmeside/webshop/app (”Digital Adfærd”).

I det følgende anvendes begrebet købshistorik, som bl.a. omfatter din ordreoversigt, afhentningssted og -tidspunkt, mest købte varer, oplysninger om ønsker ifm. bestillinger, mv. (”Købshistorik”)

Har du givet samtykke til direkte markedsføring, kan du finde privatlivspolitikken for direkte markedsføring her.

 1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger
 2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
 3. Kategorier af personoplysninger
 4. Kategorier af modtagere
 5. Overførsel til modtagere i lande udenfor EU/EØS
 6. Opbevaring af dine personoplysninger
 7. Målretning af indhold
 8. Dine rettigheder
 9. Ændringer

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Salling Group A/S
CVR-nr. 35954716
Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
www.sallinggroup.com

Du kan kontakte os på: https://gdpr.sallinggroup.com/hc/da

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 1. Oprettelse og administration af din bruger, herunder gennemførelse af dine køb via vores webshop
 2. Udsendelse af servicemeddelelser, markeds-, tilfredsheds-, og kundeundersøgelser samt opfordringer til brugeranmeldelser
 3. Sikring af overholdelse af vilkår og betingelser, herunder at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende
 4. Opfyldelse af krav ifølge lovgivningen, herunder i forhold til bogføring
 5. Udarbejdelse af statistik til intern analyse for at forbedre og udvikle vores butikker, tjenester og produkter
 6. Deling af oplysninger om din føtex Køb & Hent bruger med din Salling Group Profil til de behandlingsformål, som fremgår af profilens privatlivspolitik – herunder til brug for målretning af annoncering på digitale medier, som f.eks. Facebook, Instagram, YouTube mv.
 7. Vores behandling af personalekort nr. til registrering af dig som ansat i Salling Group

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Ad. 1. Vores indgåelse af aftale med dig om oprettelse og administration af din bruger på de nævnte BilkaToGo vilkår, herunder aftale om køb af varer eller ydelser via vores webshop, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(b)
 • Ad. 2. Vores legitime interesse i at kunne sende servicemeddelelser og lave undersøgelser mm., jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)
 • Ad. 3. Vores legitime interesse i at sikre overholdelse af vilkår og betingelser, herunder at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)
 • Ad. 4. Vores retlige forpligtelse til at overholde lovgivningen, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(c)
 • Ad. 5. Vores legitime interesse i at kunne forbedre og udvikle vores webshop, tjenester og produkter, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)
 • Ad. 6. Vores legitime interesse i at kunne dele dine personoplysninger med din Salling Group Profil, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)
 • Ad. 7. Vores legitime interesse i at behandle dit personale nr., jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)
 • 3. Kategorier af personoplysninger

  Personoplysninger, som kan blive indsamlet og behandlet, omfatter:

  Se også privatlivspolitikken for din Salling Group Profil.

  Bemærk, at selvom du indtaster dine kortoplysninger, lagres oplysningerne ikke hos os, og vi har ikke adgang til dem. Oplysningerne indtastes direkte i Nets betalingsvinduet og lagres i Nets Danmark A/S.

  4. Kategorier af modtagere

  Vi kan efter omstændighederne overføre dine personoplysninger til følgende modtagere som led i opfyldelsen af ovenstående formål:

  5. Overførsel til modtagere i lande udenfor EU/EØS

  Vi anvender følgende leverandører, som kan medføre overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS:

  Overførselsgrundlaget er:

  Du kan læse mere overførselsgrundlagene her:

  6. Opbevaring af dine personoplysninger

  Vi gemmer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til vores formål med behandlingen.

  Vi har følgende opbevaringsperioder:

  Følgende oplysninger opbevares i din Salling Group Profil og slettes i henhold til Privatlivspolitikken for Salling Group Profilen:

  7. Målretning af indhold

  Vi analyserer din Købshistorik fra dine køb på BilkaToGo og din Digitale Adfærd for at kunne målrette indhold i BilkaToGo

  8. Dine rettigheder

  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

  Vil du gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os på https://gdpr.sallinggroup.com/hc/da.

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

  8.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger om behandlingen, jf. databeskyttelsesforordningens art. 15.

  8.2. Ret til berigtigelse (rettelse)

  Du har ret til at få urigtige personoplysninger rettet, jf. databeskyttelsesforordningens art. 16.

  8.3. Ret til sletning

  I en række tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer, jf. databeskyttelsesforordningens art. 17.

  8.4. Ret til begrænsning af behandling

  Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset til udelukkende opbevaring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 18.

  8.5. Ret til indsigelse

  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger, og indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 21.

  8.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 20.

  8.7. Klage til Datatilsynet

  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

  9. Ændringer

  Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer af denne privatlivspolitik. Ved ændringer vil datoen og versionsnummeret i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside https://www.bilkatogo.dk/.

  Hvis der sker væsentlige ændringer i vores privatlivspolitik, vil du blive orienteret herom via en servicemail.
  BilkaToGo.dk, Rosbjergvej 33, DK-8220 Brabrand
  Telefon: 89 30 35 00; e-mail: togo@bilka.dk